Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring
Alle senioren van 75 jaar en ouder moeten een keuring ondergaan op het moment dat ze een nieuw rijbewijs aanvragen. Maar soms moeten ook jongere ouderen hiervoor gekeurd worden. Ze kunnen hiervoor terecht in het ouderencentrum De Kemphaan op elke 4e donderdag van de maand tussen 10.00 uur en 16.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 586 706. De kosten voor de keuring bedragen € 40,–.
U kunt ook terecht in Vincentiushof 13 (a/d Heuvelstraat) elke derde en vierde woensdag van de maand.
Regels om hiervoor een afspraak te maken:
Als u
lid bent van Meander eXtra, maak dan een afspraak via het telefoonnummer 04 5574 8800.
Bent u lid van Service van Envida (voorheen Groenekruis Service),
maak dan een afspraak via het telefoonnummer 04 3369 0610.
We geven hier enkele tips om aan te denken als de keuring in zicht komt:
  • Vraag de keuring ruim van tevoren aan. De procedure rond de keuring kan soms enkele maanden in beslag nemen. Als u deze te laat aanvraagt, kunt u dus zonder rijbewijs komen te zitten.
  • Voor de keuring moet u bij de gemeente een ‘Eigen Verklaring’ halen (kosten € 32,80) en invullen. Een bepaald gedeelte vult de keuringsarts in.
  • Als u elders een keuring wilt, vraag dan naar de prijs. Soms zitten er behoorlijke verschillen in de advieskosten.
  • Ga voor de keuring alvast naar de opticien. Die kan dan kijken of uw bril nog goed is en of de ogen nog prima zijn. U komt dan sneller en makkelijker door de test van de keuringsarts.
Als er iets in uw situatie verandert na het afgeven van het rijbewijs, is het verstandig om dit te melden bij de keuringsarts of het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR). Bij twijfel kunt u een nieuwe medische verklaring invullen of digitaal informatie inwinnen bij CBR.
Tenslotte: Wees eerlijk tegenover uzelf: vraag u steeds af, of u echt nog in staat bent goed auto te rijden. Geen auto hebben is heel vervelend, maar een ernstig ongeluk veroorzaken is veel erger. Familie of vrienden, kennissen en zelfs buitenstaanders kunnen melden bij het CBR als ze aan uw capaciteit, om nog te rijden, twijfelen.