Tips voor Mantelzorgers

Tips voor Mantelzorgers

Iedereen kan gedwongen, dan wel vrijwillig mantelzorger worden: Een man of vrouw, die de wederhelft lichamelijk of geestelijk ziet verslechteren en de zorg op zich neemt. Kinderen die voor hun ouders zorgen. Mensen die voor een vriend of kennis taken gaan uitvoeren.

Mantelzorgers weten nooit van tevoren hoelang zoiets gaat duren en hoe zwaar het zal worden. Ze zijn vaak niet voorbereid op wat er op hun pad komt. Daarom is het heel belangrijk dat ze goed worden begeleid. Ze springen in het diepe en soms is het heel moeilijk om niet mét de hulpbehoevende kopje onder te gaan. Het is emotioneel soms zo zwaar dat de mantelzorgers zelf hulp nodig hebben.

Om te voorkomen dat u als mantelzorger de grip op uw eigen leven verliest, volgen hier enkele tips, waar u op moet letten.

 • Laat u goed informeren. Ga naar een deskundige voor uitleg wat de ziekte van de hulpvrager inhoudt, waar u op moet letten en wat er van u verlangd kan worden. Pas als u weet waar u aan toe bent, kunt u een duidelijk beeld hebben van wat u wilt en kunt doen. Anders pleegt u op den duur roofbouw op u zelf.

 • Voor ondersteuning, nadere inlichtingen of goede raad, kunt u contact opnemen met:
  Het steunpunt Mantelzorg van de gemeente Venray en Synthese
  Wieënhof 1,
  5802EZ Venray
  Mailadres: mantelzorg@venray.nl
  Tel. 517 390
  Facebook: https://www.facebook.com/steunpuntmantelzorgvenray
  Veel praktische informatie is ook te vinden op de website van Mantelzorg of Zorg voor Beter

 • Maak uw grenzen duidelijk. Bespreek met de persoon die uw zorg behoeft, wanneer u wat kunt doen. De hulpvrager moet uw grenzen kennen. De een vraagt nooit hulp, de ander neemt bij wijze van spreken ‘bezit van u’. Dat laatste mag niet de bedoeling zijn.

 • Zorg voor een heldere taakverdeling. Staat u met meerdere familieleden of vrienden klaar voor een hulpbehoevende, maak dan duidelijk wie wat doet en wanneer. Dat voorkomt op den duur irritaties en misverstanden. Maak een schema voor iedereen, gebruik een WhatsApp groep om elkaar op de hoogte te houden.

 • Maak een logboek. Door bij de zieke thuis een logboek aan te leggen van relevante zaken die gebeurd zijn of waaraan gedacht moet worden, kunt u voorkomen dat dingen vergeten worden of verkeerd worden aangepakt. Als er nieuwe afspraken komen met bijvoorbeeld thuiszorg, verpleegkundigen of artsen, waaraan de mantelzorgers zich moeten houden, zet die dan helder op een rij in het logboek.

 • Wees eerlijk naar de hulpbehoevende. Beloof geen dingen die u niet waar kunt maken, ook al betekent dit dat de persoon voor wie u zorgt, daar boos of verdrietig van wordt. U moet uw eigen grenzen bewaken. Voor bepaalde moeilijke dingen moet dan maar een ander gevraagd worden.

 • Vertel het op het werk. Maak uw baas en collega´s deelgenoot van de extra taak die u op uw schouders hebt genomen of gekregen. Ze hebben dan meer begrip voor de keren dat u wel eens eerder weg moet of nog wat afwezig bent op uw werk.