Groenploegen

Groenploegen
In diverse dorpen hebben seniorenafdelingen een groenploeg. Deze onderhoudt stukken openbaar groen: ze schoffelen, snoeien en doen andere werkzaamheden om bermen en plantsoenen er verzorgd uit te laten zien. Het verhoogt het aanzien van een dorp en bespaart de gemeente flink in de kosten van het inhuren van professionele krachten. De gemeente geeft de seniorenafdelingen voor dit werk subsidie en voor de senioren is dit een behoorlijke inkomstenbron voor de organisatie van activiteiten. Als u interesse heeft om hieraan mee te werken, kunt u zich wenden tot de secretaris van de KBO-afdeling.