Leunen zoekt verhalen uit oorlogstijd, van gewone mensen

En dat was het dan? Nee, bepaald niet. Er kwamen na deze viering veel meer verhalen uit de oorlogstijd los. Mensen meldden zich met gebeurtenissen en ervaringen die nog niet bekend waren. Hoewel het aantal mensen dat de oorlogstijd bewust heeft meegemaakt steeds kleiner wordt, blijven de verhalen worden verteld. De verhalen van gewone mensen.

De verhalen en de geschiedenis van Leunen in oorlogstijd willen Piet Smits en Ed Stevens zo goed mogelijk vastleggen. Weer een feestje? Nee, dat is niet de opzet. Maar er wordt wel gedacht aan de oprichting van een gedenkteken. De oorlogsgeschiedenis van Leunen zou kunnen worden gepresenteerd in een mooi boek. En daarnaast zouden 35 aparte verhalen kunnen worden gepubliceerd. Over de vorm wordt nog nagedacht. Bijvoorbeeld periodiek een publicatie via de LVH Courant, het dorpsblad voor de dorpen Leunen, Veulen en Heide.

In het boekje uit 2019 zijn veel boeiende verhalen te lezen. Bekend is het verhaal van Gerard Stoks over het drama bij de St. Petrus Molen. Het is de moeite waard om het hier in het kort te vertellen.

Kort voor de bevrijding werd de molen tijdelijk bewoond door drie families, in totaal 20 volwassenen en kinderen. Het was een noodoplossing omdat de families niet meer in hun huis in Venray konden wonen. Op de zolder van de molen zaten vijf Duitse militairen. Ze gebruikten die plek als uitkijkpost. Er ontstond een zekere band tussen de militairen en de families. De kinderen mochten soms door de verrekijkers kijken en een van de militairen – hij was een operazanger –  kon mooie liederen zingen. 

Toen de Engelsen oprukten en de molen naderden, moesten de militairen kiezen tussen vechten of de vlucht nemen. Ze kozen voor het laatste omdat het onmogelijk was om stand te houden tegen de overmacht aan Engelsen. Vóór hun vertrek wilden ze de molen opblazen, bewoond en al. Een van de soldaten – een jongen van 18 jaar! – moest de springstof aanbrengen, maar weigerde dit om het leven van de families te sparen. Hij werd door de andere soldaten van verraad beschuldigd en ter plekke dood geschoten. Vervolgens gingen de anderen op de vlucht voor de bevrijders. De families konden de molen ongedeerd verlaten.

De werkgroep zoekt nog foto’s uit oorlogstijd. Ze is te bereiken via info@werkgroep-historie-leunen.nl

Ed Stevens (links) en Piet Smits van de Werkgroep Historie Leunen. Foto: Jan-Hein de Wit

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.