Beweegtuin: ‘Gezondheid, conditie en plezier’

Fontys-docent en -onderzoeker Maartje Kunen onderzocht in 2023, samen met studenten van Fontys Sport en Bewegen, vier beweegvoorzieningen voor ouderen in de buitenlucht in de gemeente Venray en Venlo.

Castenrayse senioren sporten onder begeleiding van Maaike Witpeerd (tweede van rechts).

Van de vier onderzochte beweegvoorzieningen, is de beweeg- en beleeftuin in Castenray de enige plek waar een sportieve activiteit voor ouderen georganiseerd wordt en waar ouderen de toestellen ook echt gebruiken, zo stelt Kunen. “Helaas zien we vaak de troosteloze aanblik van ongebruikte beweegtuinen, terwijl ze juist geplaatst zijn om mensen in beweging te krijgen. De vaakst genoemde reden om de beweegtuin of beweegtoestellen niet te gebruiken is een andere voorkeur voor bewegen, zoals wandelen of fietsen.” Leeftijd en luiheid zijn vaak de boosdoener. ‘Ik beweeg al genoeg of ‘ik wandel elke dag’ en ‘ik zie me daar als 73-jarige niet hangen’ hoorden ze namelijk ook als redenen. “Maar de groep in Castenray weet juist de voordelen te benoemen. ‘Buiten in de frisse lucht is het lekker bewegen’ en ‘de tijd is zo om, het is heel gezellig’. Zij noemen gezondheid, conditie en plezier als heel belangrijke redenen om mee te doen aan deze sportieve activiteit.”

De Castenrayse senioren geven volgens Maartje Kunen aan dat ze juist meer zijn gaan bewegen door de komst van de beweeg- en beleeftuin. “Alles wat we hebben geleerd in dit onderzoek zijn we aan het vertalen naar een stappenplan voor gemeenten, onder andere Venray en Venlo, die aan de slag willen met buitenvoorzieningen voor ouderen in de openbare ruimte. Voor de ontwikkeling van de beweegtuin in Merselo zijn al elementen uit dit stappenplan toegepast.”

Tilly Wiechert, bestuurslid van 50plus Merselo en lid van de activiteitencommissie, hoopt dat die beweegtuin begin juni wordt gerealiseerd achter het nieuwe MFA Den Hoek bij de sportvelden. Het moet een plek worden waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten en samen aan sport of spel doen, legt Wiechert uit. “Een werkgroep, die werkt in opdracht van de dorpsraad, begon in 2023 met een avond voor dorpsbewoners. Belangrijk was om draagvlak voor de beweegtuin te creëren. Er zijn handtekeningen opgehaald en direct betrokkenen hebben intentieverklaringen getekend. Hierna is een conceptplan opgesteld. Binnenkort wordt een nieuw plan aangeboden. Als dat is goedgekeurd, start het voorwerk voor de realisatie.” De beweegtuin wordt onder meer gebruikt door leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Lier. “In de zomermaanden vinden hier de gymlessen plaats. Verder kunnen de sportverenigingen de toestellen inzetten tijdens trainingen en ook de seniorengymclub kan gebruik gaan maken van deze plek. Bovendien is er contact met een beweegcoach om een begeleidingstraject voor geïnteresseerden op te zetten. Op gezette tijden kunnen ook individuele sporters gebruikmaken van de beweegtuin.”

De gemeente Venray streeft naar een beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving, vervolgt programmaregisseur Danny Vullings van Iedereen Kan Meedoen, Venray Beweegt. “We willen dat een omgeving uitnodigt, faciliteert en inspireert om inwoners meer te laten bewegen en te werken aan een gezonde(re) leefstijl. Hieraan dragen beweegtuinen zeker bij. Momenteel zijn er een aantal locaties in de gemeente Venray, met wisselend succes. In het Vlakwaterbos liggen een stormbaan en een trimbaan en in Wanssum ligt in het bos achter het sportpark een trimbaan. Aan de Westsingel in Venray, bij Schuttersveld, is een fitnessvoorziening en Leunen heeft een beweegtuin.”

Foto’s: Han Siebers

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.