Wijkgebouw Op ‘t Nipperke in nieuw jasje?

Wijkcentra of gemeenschapshuizen hebben een belangrijke functie. Zij zijn het ontmoetingscentrum voor veel bewoners uit de wijk en bieden gelegenheid tot het beoefenen van activiteiten, die door vrijwilligers worden aangestuurd. Ze bevorderen de gemeenschapszin in ruime zin, waardoor ook eenzaamheid onder ouderen kan worden aangepakt.

Zo’n wijkgebouw is Op ‘t Nipperke, gelegen in de wijk Smakterheide, begrensd door Noordsingel, Nieuwe Maasheseweg en Overloonse Weg. Ook de nieuwe wijk Annahaeghe valt daaronder. Het wijkgebouw zelf, ooit een noodgebouw van de voormalige lts, wordt al sinds het ontstaan van Vereniging Wijkgebouw Op ‘t Nipperke 40 jaar geleden, als wijkgebouw gebruikt.
Het 40-jarig jubileum is onlangs met de leden en wijkbewoners gevierd. Inzet van de jaarvergadering was onder meer de vraag of het huidige gebouw, dat aan het eind van zijn levensduur is, vernieuwd moet worden of dat er geen behoefte meer is aan een wijkgebouw. Met grote meerderheid hebben de leden gestemd voor nieuwbouw. Ze hopen gebruik te kunnen maken van de regeling Schoon door de Poort van Venray, waarin de gemeente twee derde van de kosten voor haar rekening neemt. Een derde moet door de vereniging zelf worden opgebracht.

Uitruil van diensten 
Activiteiten die plaatsvinden in het gebouw zijn onder meer volksdansen, countrydansen, gymnastiek voor ouderen, koersballen, djembé zowel voor kinderen als ouderen. Ook is er twee keer per maand het eetpunt om mensen uit de wijk uit hun eenzaamheid te trekken. Activiteiten voldoende dus, maar net als bij zovele verenigingen is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers voor de verschillende activiteiten te vinden. Toch hopen ze dat het gaat lukken, want wellicht is er een manier gevonden om voldoende bemensing te vinden. Penningmeester Ron Swinkels: “Op mijn zoektocht naar maatschappelijk verantwoord ondernemen kwam ik onder meer terecht in het buurthuis Glazenap in Tegelen. Daar heeft men diensten-uitruil ingevoerd, wat inhoudt dat iedereen die van het wijkgebouw gebruikmaakt, dat ‘om niet’ kan doen, maar als tegenprestatie iets voor de vereniging moet doen. Onderhoud van het gebouw, koken voor het eetpunt, bardiensten en andere activiteiten kunnen als uitruil worden gedaan. Daarmee wordt een toekomstperspectief geboden aan het voortbestaan van het wijkgebouw. Naar wensen uit de wijk wordt geluisterd en waar mogelijk, opvolging gegeven.” Het nut van het wijkgebouw met als streven het bevorderen van de gemeenschapszin is onomstreden. Daarom probeert men om meer mensen uit de wijk lid te maken van de vereniging, vrijwilligers zijn ook zeer welkom. Op ‘t Nipperke wellicht, hopelijk gaan ze het redden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Uit De Schakel. Bookmark de permalink.